Grafik Tasarım

Görsel iletişimin ana temalarından birini oluşturan grafik tasarım, farklı disiplinlerden ouşan bir yapı olup hayal gücü ile bilginin harmanlandığı sürekli değişim, buna bağlı olarak da gelişim ve farklılıkların türetildiği bir çalışma alanıdır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında, bu alanda çalışacak ajansları doğru belirlemek, işin uzmanlarından çözümü beklemek, kurumsal algılanmanın ve şekillenmenin ilk doğru adımları olacaktır.