KURUMSAL

1991 Yılında bilişim sektörüne giren firmamız bilgi-iletişim alanındaki küresel gelişmelere paralel olarak çalışmalarını tanıtım ve organizasyon alanında yoğunlaştırdı ve faaliyetlerini 2001 yılında "BURSA AJANS" çatısı altında topladı. Bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanımı noktasındaki boşluk ve bunun gerekliliğini anlamada yaşanılan zaafiyet bu alana yoğunlaşmamızdaki itici güç olmuştur. Tümüyle profesyonellerden oluşan ekibimizde hayal gücü en önemli sermayemiz, etik değerlere bağlılık ise temel davranış biçimimizi oluşturmaktadır.


Kurgulama, tasarım, programlama konusunda zor olana gösterdiğimiz eğilim profesyonelliğin bizde yarattığı cüretkar bir tavır olarak kendini sıklıkla hissettirmektedir. Estetik algılaması güçlü, ileri teknolojiye açık, konusunda uzman kişilerle çalışma eğiliminde olan firmalar tercih ettiğimiz müşteri grubunu oluşturmaktadır. Temel hareket alanımız; prodüksiyon, casting, web tasarımı, grafik tasarım, yazılım, interaktif çalışmalar ve marka danışmanlığı olup, bu konulardaki her türlü çalışmaya profesyonelliğin doğal bir sonucu olan güven olgusuyla başlayıp kalıcı memnuniyet ile sonuçlandırmaktayız.
Birlikte çalışmak dileğiyle...

BURSA AJANS