Rekabet Reklamcılık ve Fiber Dünya

Rekabet Reklamcılık ve Fiber Dünya

Reklamcılığın yüz yıllar öncesine uzanan bir tarihsel geçmişi vardır. Üretimin  ortaya çıkması ile birlikte  satış pazarlama ihtiyacı da ortaya çıkmış, bu gelişme reklamcılığında ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Çığırtkanlar, tellallar, hitap ve anlatımlar ile başlayan süreç kitle iletişim araçlarında devrime yol açan matbaanın icadı ile farklı bir boyut kazanmış el ilanı basılı görseller ile süreç yeni bir noktaya evrilmiştir.

Romalıların gladyatör müsabakalarını duyurmak için duvarları boyamaları, Fenikelilerin malllarını satabilmek için kayaları kullanmaları tarihsel süreçte reklamcılığın var olduğunu gösteren bulgulardır.
Ancak gerçek manada reklamcılık sektöründe çığır açan gelişmeler radyo ve televizyonun günlük hayata girmesi ile başlamış internet teknolojilerinin hayatın vaz geçilmezleri arasına girmesi ile de tarhin en üst seviyesine ulaşmıştır.

Pazarlamanın  geleneksel yöntemlerin dışına çıkması hızla küreselleşen dünyada dijital pazarın önemini artırması, web sayfası, tanıtım filmleri, görsel materyaller (katalog, broşür, tanıtım filmi, vb.)  kısaca her teknolojik gelişim reklamı hayatın vaz geçilmez bir unsuru olarak öne çıkarmıştır.

Ürün ve pazar yapısının bu hızlı yükselişi reklam sektörü üzerinde de etki sağlamış reklam ajansları, en iyi reklam ajansı olabilmek ve pazarda payını alabilmek adına ürün ve hizmetlerde çeşitliliğini ve kalitelerini artırmıştır.

Sosyal medya ve arama motorlarının (Google, Yandex vb) ihtiyaç ve talepleri doğru değerlendirip sektöre dahil olmaları iletişimde fiber hızın yaşamı kolaylaştırma, ulaşılabilme etkileri reklamcılığın yeni yüzyılda vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkmasına neden olmuştur.

Rekabetin sınır tanımayan doğası  küresel dünyada ki pazar arayışlarının önünü açan bu yenilikler ile üst boyuta taşınmış reklam ve tanıtım büyümenin ve gelişmenin temel argümanlarından birisi olarak öne çıkmıştır.