Reklam ve Pazarlama

Reklam ve Pazarlama

Reklam üretici veya hizmet sağlayıcı firmalar ile hedef kitle arasında bağ kurulmasını sağlayan bir tanıtım alanıdır.

Küresel dünyanın yeni iletişim modelleri ve büyüyen nüfusa paralel olarak artan talebi karşılamak reklamı neredeyse kaçınılmaz bir olgu olarak öne çıkarmıştır.

Ancak reklam Pazar ile iletişim kurmada tek başına yeterli gelmeyebilir. 
Ürün planlama, dağıtım , ambalaj,fiyat , kalite ,satışı tetikleyen diğer faktörler olarak öne çıkar.
En iyi reklam ajansı bile bu faktörlerin tamamlayıcı özellikleri olmadan sizin hedeflere ulaşmanıza katkı sağlayamayabilir.

Reklam ajanslarının görev tanımlarından biriside tanıtıma çıkmadan, oluşabilecek negatif durumlar hakkında planlama birimi ile eşgüdümlü çalışıp süreci doğru yöne kanalize etmektir.

Web tasarımı, katalog, broşür, tv, radyo reklamları açık hava reklamcılığı vb tüm tanıtım çalışmalarında estetik, işlevsel beklentiler öne çıksa da tanıtımda bütünsellik, başarıya götüren temel anahtardır.