Reklamda Hedef Pazar

Reklamda Hedef  Pazar
Bir reklam planlanmasında reklamı ulaştırmak istediğiniz hedef Pazarın doğru seçilmesi en az reklamın kendisi kadar önemlidir.
Hedef pazara uygun reklam araçlarının seçilmesi ve bu araçlar kullanılırken mesajın en doğru ve etkili şekilde hedef kitleye ulaştırılması fayda ve maliyet açısından dikkate alınması gereken en temel unsurdur.

Reklam, genel anlamda bilgilendirmek, inandırmak ve  satış sağlamak için  kitle iletişim araçlarının kullanıldığı bir mecradır.
Reklam var olan bir ihtiyacın temin edileceği adresin  öne çıkarak satış artırma yada ihtiyaç olabilecek her hangi bir mal ve hizmetin farkına varılmasını sağlayan çalışmalar bütünüdür.
Bir web tasarımı, tanıtım filmi, katalog , tv reklamı , açık hava reklamları  vb tüm çalışmalar doğrudan  yada dolaylı olarak reklam dünyasının farklı amaca hizmet eden araçlarıdır.
Rekabetin yaygın olduğu ve hedef pazara hemen her gün yeni binlerce ürünün akın ettiği bir sürecin etkin aktörü olabilmek için ve reklamda istenilen verimliliğe ulaşmak için yapmış olmak için yapmak değil en iyisini yapmak ve en doğru mesajı verebilmek önemlidir.
Şunu unutmamak gerekiyor;  iletişimin inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında farklı olmak en önemli ve vaz geçilmez birinci kuraldır. 
Bu kuralı önemli kılan benzeşleri arasında sıyrılıp zihinde etki bırakmak ve düşük  bir bütçe ile etki alanını maksimum boyuta ulaştırmaktır.